Cikkek

Regionális együttműködés a Dél-alföldi régió volán társaságai között.

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.

A DAKK Zrt. legfontosabb feladata a Dél-alföldi régió volán társaságainak 2014.12.31.-i dátummal tervezett összeolvadásáig a társaságok folyamatainak egységesítése, működésük összehangolása, az irányításuk koordinálása. Ezen túlmenően az azonnali költséghatékonyságot mutató területeken cél a társaságok racionális együttműködésének mielőbbi kialakítása, a szinergiák kiaknázása.

A régiós együttműködés kiemelést érdemlő momentumai:

Regionális pénzügyi koordináció.
A DAKK Zrt irányításával pénzügyi együttműködés indult, melynek peremfeltételeit a régió társaságai keretmegállapodás formájában rögzítették. Így valamennyi a régióba tartozó volán társaság szakmai képviseletével megvalósul a társaságok finanszírozási kérdéseinek régiós szintű összehangolására, a finanszírozási források és hitelek azonos egységes feltételrendszer szerinti pályáztatása, a társaságok likviditási pozíciójának harmonizálása.

Regionális beszerzési együttműködés.
Felállításra került egy beszerzési munkacsoport valamennyi régiós volán társaság szakmai képviseletével. Feladata a beszerzés koordinálása szempontjából lehetséges termékkör, és eljárási megoldás koncepciójának a kialakítása, egy költséghatékony és a lehető legkedvezőbb kondíciójú beszerzési feltételrendszer és stratégia kiépítése.

Regionális informatikai helyzetkép és az informatikai és ügyviteli együttműködés.
A régiós IT infrastruktúra koncepciójának a kialakítása folyamatban van. A 4 régiós társaság esetében külső szakértő bevonásával egy IT-audit került lebonyolításra, amely alapja az egységes informatikai koncepció kiépítésének. Célja egy átfogó kép kialakítása az IT infrastruktúrák jelenlegi állapotáról és a jövőbeni lehetséges fejlesztési stratégiáról. Az IT alap infrastruktúrák egységes elvű fejlesztésének megkezdése után tervezzük az ügyviteli folyamatok átfogó felülvizsgálatát és átszervezését a régió társaságaiban.

Az üzleti tervek regionális harmonizációja.
A régióközpont meghatározta az tervezéssel kapcsolatos üzleti és számszaki elvárásait a régió volán társaságai felé, és kontrollálta, hogy csak olyan tervelőterjesztések kerüljenek a testületek elé elfogadásra benyújtásra, amelyek visszatükrözik az elvárásokat. A régió valamennyi társasága pozitív eredménnyel zárta az előző üzleti évet, és a 2013 évi terveikben is eredményes gazdálkodást tűztek ki célul.

Pályázati koordináció.
A DAKK Zrt. által koordináció alá vont területek egyike a pályázatok, elnyert támogatások kezelése. Ennek érdekében egy együttműködési megállapodás került rögzítésre a régió központ és a volán társaságok között. A régió volán társaságairól kialakítandó szakszerűbb kép, és a pályázatokhoz kötődő kötelezettségek feltérképezése érdekében, valamint a tulajdonos MNV Zrt. pályázati körrel kapcsolatos információ igényére is tekintettel egy pályázati felmérés és térkép készül külső szakértő bevonásával. Cél, hogy a jogutód társaság megismerje és teljesítse a volán társaságok pályázatokban tett kötelezettségvállalásait.

Egységes régiós szintű kontrolling jelentési rendszer.
Kialakításra került a DAKK Zrt. vezetésének szempontjai szerinti vezetői információs rendszer (VIR-DAKK), mely alapján kontrollálható, hogy a régió volán társaságainak üzleti folyamatai, az időarányos számszaki teljesülések, egyenként és régió összesen az üzleti tervben szereplőknek megfelelően teljesülnek-e. A rendszer internetes felületről való elérhetősége is kialakításra került, így a külső elérhetősége is biztosított. Az eddigi jelentési kötelezettségek tartalmát felhasználva, azokon alapulva, március hónaptól kezdve az időarányos havi adatok folyamatos feltöltésével, a Dél-alföldi régióban rendelkezésre állnak a régió szintű aggregált adatok.

 

Tájékoztatjuk, hogy weboldalunkon cookie-kat alkalmazunk. A honlap további böngészésével Ön beleegyezik a cookie-k használatába.

További információ...